CENIK NAJEMA KOMBIJA

najem kom­bija
cena/​dan SLO*
cena/​dan TUJINA*
1 dan (24 ur) 70 80
23 dni 65 70
47 dni 55 65
815 dni 50 60
1621 dni 45 55
nad 21 dni 40 50

dodatna oprema
cena/​dan
večd­nevni najem
SLO letna kombi vinjeta GRATIS GRATIS
AVSTRIJA letna vinjeta GRATIS GRATIS
ŠVICA letna vinjeta GRATIS GRATIS
GARMIN dodat. navigacija 3 max 20
otroški sedež 3 max 20
hladilna torba 12V 2 max 15
napetostni pretvornik 12/​230V 2 max 15
snežne verige 2 max 15

* Po 1. točki 94. člena ZDDV nismo zavezanci za obračun DDV.
* Cena enod­nevnega najema vključuje neome­jene km po Sloveniji, tujina 450 km na dan oz. 0,15 €/​km vsak nadaljni km.
* Cena vključuje polno kasko zavarovanje z asis­tenco doma in v tujini 24h.
* V ceni najema je vključena vel­javna letna kombi vin­jeta za Slovenijo (ces­t­nin­ski razred 2B).
* Kombi vozilo se najame in vrne s pol­nim rez­er­voar­jem goriva.
* Kombi vozilo se pre­vzame očiščeno in enako se pričakuje nazaj, v nasprot­nem primeru je doplačilo čiščenja 20€.
* Za čas kombi najema lahko svoje vozilo varno ter brez­plačno parki­rate na našem varovanem parkirišču.

AKCI­JSKE cene pre­vo­zov na letališča/​pristanišča.

Za točno ponudbo nas kontaktirajte.

Možnost najema kom­bija tudi za kra­jši čas (urni najemi). Redne stranke in pogod­beni part­nerji so deležni dodat­nih popustov.

Višine cene najema kombi vozila niso dokončne in se lahko uskla­ju­jejo po dogov­oru. Za točni izračun najema kombi vozila nas kontaktirajte.