OSEBNI PRE­VOZI POT­NIKOV IN PRTL­JAGE Z NAŠIMI VOZILI


Se ne želite obre­men­je­vati s promet­nimi nevšečnos­tmi, iskanju lokacij ali parkirnih pros­torov in z neu­god­nimi razmerami na cesti?

Za brezskr­ben in zanesljiv pre­voz v Sloveniji ali v tujini, brez zamud in drugih nepri­jet­nosti se odločite za kombi pre­voz z našim šofer­jem. Pre­vozi niso kra­jevno ome­jeni, zato lahko na ta način potu­jete tudi na večje razdalje.

Nudimo vam:

  • pre­voz na letal­išče, pris­tanišče (akci­jske cene)
  • pre­voz sva­tov na poroki, raznih obletnic,
  • pre­voz poslovnih partnerjev,
  • izleti in tur­is­tični ogledi …

Da boste pravočasno in zanesljivo na cilju ter razbre­men­jeni orga­ni­zaci­jskih skrbi pri­do­bili čas, ki ga boste lahko korist­neje pora­bili. Da bo vaša pot brezskrbna in udob­ne­jša.

Zahte­va­jte povpraševanje